Ydn Solki Tikari Iltapuku Peep Lovea Naiset Korkokengät Pumput Kengät Vaaleanpunainen Bootie Toe 1w1arqx7

Päihdehaittojen ennaltaehkäisy

Päihdeongelmien ennaltaehkäisy työpaikoilla on osa työsuojelua ja työhyvinvoinnin edistämistä. Siihen kuuluvat ennen kaikkea päihdeasioista tiedottaminen ja koulutus.

Työpaikan oma päihdeohjelma tai muut yhteiset pelisäännöt tukevat ongelmien ennaltaehkäisyä ja varautumista mahdollisiin pulmatilanteisiin. Myös työterveyshuollolla on ennaltaehkäisevä rooli. Tärkeintä on kuitenkin se, että päihdeasioista voidaan keskustella työpaikalla avoimesti ja että kaikilla on valmius ja halu tarvittaessa auttaa ja tukea työtovereitaan.

LÄHTÖKOHTIA ENNALTAEHKÄISYYN

Päihteet eivät ole oma maailmansa

Päihteidenkäyttö ei muodosta mystistä, muusta elämästä irrallista kokonaisuutta, vaan se on monin tavoin kytköksissä arkielämään. Esimerkiksi alkoholin riskikulutus voi uniongelmien, masentuneisuuden ja lisääntyneen sairastavuuden kautta vähentää työhyvinvointia. Toisaalta lisääntynyt työhyvinvointi taas ennaltaehkäisee usein päihdehaittoja.

Päihdehaittojen ennaltaehkäisyä on helpointa käsitellä, kun se kytketään osaksi laajempia kokonaisuuksia. Alkoholista voi puhua työpaikalla vaikkapa TYHY/TYKY -toiminnan yhteydessä, tai liikunta- tai virkistyspäivänä – yhtenä työhyvinvointitekijänä muiden joukossa.

Lähestymistavalla on kaksi etua. Kun päihteiden käsittely on osa muuta työhyvinvointia, on paljon helpompi tehdä ratkaisuja tarvittavista toimista realistiselta pohjalta. Lisäksi tällä tavalla päihteet – erityisesti alkoholi – eivät vaikuta yhtä suurelta tabulta kuin aiemmin ja keskustelun käynnistäminen ja ihmisten havahduttaminen näkemään mahdolliset ongelmat on helpompaa.

Päihdehaittojen ennaltaehkäisy on työsuojelua

Valitettavan usein päihdehaittoihin aletaan työpaikalla kiinnittää huomiota vasta läheltä piti -tilanteen jälkeen. Koska päihteet luonnollisesti voivat olla merkittävä työturvallisuusriski, on tärkeää, että päihdehaittojen ennaltaehkäisyä käsitellään myös osana työsuojelua. Tällä tavalla alkoholin tabuluonnetta pelkkänä yksityisasiana voidaan vähentää. Työsuojelutoiminnalle on myös olemassa erittäin hyvät valmiit toimintamallit, joita seuraten on helpompi edetä myös päihteiden tapauksessa esimerkiksi riskien arvioinnissa.

Ennaltaehkäisy on enemmän kuin ennakointia
Standardin Platform Pumppu Alustan Formal Yksinkertainen Häät Party Kitten Dk Muodollinen Klassinen Korkokenkiä Standard Juhlat Pat High Simple Kissanpentu Strappy Classic Wedding Beige Women's Pump Heel Premier Naisten fW6SwqgPAA

Päihdehaittojen ennaltaehkäisyn ajatellaan joskus tarkoittavan ongelmatilanteisiin varautumista ja varhaisempaa puuttumista päihdeongelmiin. Kumpikin asia on tärkeä, mutta ennaltaehkäisyä ne eivät oikeastaan ole. Ennaltaehkäisyä on se toiminta, jota voidaan – ja jota kannattaa – tehdä, ennen kuin minkäänlaisia ongelmia on ilmennytkään, ja jolla tähdätään siihen että ongelmia ei edes tule. Ero on kuin maanpuolustuksella ja diplomatialla: ensimmäisessä varaudutaan kriiseihin, jälkimmäisellä pyritään siihen, ettei niitä koskaan tulisikaan.

Tehokas ennaltaehkäisy on tasapuolista

Ennaltaehkäisevä toiminta, esimerkiksi päihdeasioista tiedottaminen, kannattaa aina kohdistaa koko henkilöstöön esimiehet mukaan lukien. Tämä on perusteltua, koska päihdehaittojen ilmeneminen on mahdollista kaikissa työntekijäryhmissä. Esimiesten mukanaolo myös vähentää työntekijöiden ajatuksia siitä, että kyse olisi vain työnantajan kontrollipolitiikasta. Mikä tärkeintä, sellainen päihteisiin liittyvä toiminta, joka kohdistuu vain johonkin tiettyyn henkilöstöryhmään, koetaan yleensä kyseistä ryhmää vahvasti leimaavaksi, mikä saattaa käytännössä tuhota kaiken tuon ryhmän aidon sitoutumisen yhteisiin tavoitteisiin.

Tehokas ennaltaehkäisy perustuu yhteistyöhön

Työnantajalla ja esimiehillä on päihteisiin työpaikalla liittyvissä ongelmatilanteissa oikeus ja velvollisuus tehdä ratkaisut vaikeissa tilanteissa tarvittaessa yksinkin. Ennaltaehkäisevä toiminta on kuitenkin tehokkaimmillaan silloin, kun sen toteuttamisesta voidaan sopia aidosti yhteistyössä kaikkien työpaikan avaintoimijoiden – niin esimiesten, työsuojeluhenkilöstön kuin luottamusmiestenkin – kesken. Näin kaikki sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin. Tehokas ennaltaehkäisy on kaikkien osapuolten etu.

Teräväkärkiset Valkoinen Korkokenkiä Luistaa Naisten Kengät Juhlakengät Työn Klassinen Rainstar 1363 Pumput Alhainen Pn4px77w

 

MIKSI ENNALTAEHKÄISYÄ TARVITAAN?
Korkokengät Iltamat Fsj Luistaa Naiset Vihreitä Kengät Teräväkärkiset 15 Nro Satiini Jalokivikoristeinen 4 Meitä Tikari Pumput Toe qU8wHqrz
TYÖPAIKAN PÄIHDEOHJELMA ENNALTAEHKÄISIJÄNÄ
TUNNE TILANNE – ASETA TAVOITTEET
KOULUTUS JA TIEDOTUS Ydn Korkokengät Solki Tikari Lovea Toe Kengät Naiset Bootie Vaaleanpunainen Iltapuku Pumput Peep
Korkokengät Pumput Ydn Kengät Toe Iltapuku Tikari Solki Naiset Bootie Lovea Vaaleanpunainen Peep RAKENTAVA KESKUSTELU PÄIHTEISTÄ
Sininen Suljetun Korkokenkiä Pumput Nilkka Seksikäs Patenttia T Vilisevä Tikari 94 Niitit Tuumaa 3 Toe Huomautti Maypie Naisten hihna SaOqFF

Toe Peep Iltapuku Pumput Korkokengät Lovea Kengät Bootie Vaaleanpunainen Solki Tikari Ydn Naiset  

HUUGO on osa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toimintaa. Tästä pääset EHYT ry:n Matalat Pyöreä Riverberry Selin Varvas Pumppu Patenttia Kissanpentu Rubiini Naisten Nude PEEqFxX.
    Ydn Solki Tikari Iltapuku Peep Lovea Naiset Korkokengät Pumput Kengät Vaaleanpunainen Bootie Toe 1w1arqx7 Ydn Solki Tikari Iltapuku Peep Lovea Naiset Korkokengät Pumput Kengät Vaaleanpunainen Bootie Toe 1w1arqx7 Ydn Solki Tikari Iltapuku Peep Lovea Naiset Korkokengät Pumput Kengät Vaaleanpunainen Bootie Toe 1w1arqx7 Ydn Solki Tikari Iltapuku Peep Lovea Naiset Korkokengät Pumput Kengät Vaaleanpunainen Bootie Toe 1w1arqx7 Ydn Solki Tikari Iltapuku Peep Lovea Naiset Korkokengät Pumput Kengät Vaaleanpunainen Bootie Toe 1w1arqx7
    Pumput Naisten Toe Kengät Sweet Hääpuku Teräväkärkiset Korkokenkiä Punainen Monivärinen Tirahse Luistaa 8wUSIq Nine West Tatiana Tatiana Nine West Naisten Nine Tatiana Naisten Naisten Nine West qgZxZAEwd