Kuibu Matalan Muotitietoinen Kengät Naiset Stiletto Musta Alkuun Luistaa Korkokengät Klassinen Teräväkärkiset Pumput Toimisto Tyylikäs rr0FT

Päihdehaittojen ennaltaehkäisy

Päihdeongelmien ennaltaehkäisy työpaikoilla on osa työsuojelua ja työhyvinvoinnin edistämistä. Siihen kuuluvat ennen kaikkea päihdeasioista tiedottaminen ja koulutus.

Työpaikan oma päihdeohjelma tai muut yhteiset pelisäännöt tukevat ongelmien ennaltaehkäisyä ja varautumista mahdollisiin pulmatilanteisiin. Myös työterveyshuollolla on ennaltaehkäisevä rooli. Tärkeintä on kuitenkin se, että päihdeasioista voidaan keskustella työpaikalla avoimesti ja että kaikilla on valmius ja halu tarvittaessa auttaa ja tukea työtovereitaan.

LÄHTÖKOHTIA ENNALTAEHKÄISYYN

Päihteet eivät ole oma maailmansa

Päihteidenkäyttö ei muodosta mystistä, muusta elämästä irrallista kokonaisuutta, vaan se on monin tavoin kytköksissä arkielämään. Esimerkiksi alkoholin riskikulutus voi uniongelmien, masentuneisuuden ja lisääntyneen sairastavuuden kautta vähentää työhyvinvointia. Toisaalta lisääntynyt työhyvinvointi taas ennaltaehkäisee usein päihdehaittoja.

Päihdehaittojen ennaltaehkäisyä on helpointa käsitellä, kun se kytketään osaksi laajempia kokonaisuuksia. Alkoholista voi puhua työpaikalla vaikkapa TYHY/TYKY -toiminnan yhteydessä, tai liikunta- tai virkistyspäivänä – yhtenä työhyvinvointitekijänä muiden joukossa.

Lähestymistavalla on kaksi etua. Kun päihteiden käsittely on osa muuta työhyvinvointia, on paljon helpompi tehdä ratkaisuja tarvittavista toimista realistiselta pohjalta. Lisäksi tällä tavalla päihteet – erityisesti alkoholi – eivät vaikuta yhtä suurelta tabulta kuin aiemmin ja keskustelun käynnistäminen ja ihmisten havahduttaminen näkemään mahdolliset ongelmat on helpompaa.

Päihdehaittojen ennaltaehkäisy on työsuojelua

Valitettavan usein päihdehaittoihin aletaan työpaikalla kiinnittää huomiota vasta läheltä piti -tilanteen jälkeen. Koska päihteet luonnollisesti voivat olla merkittävä työturvallisuusriski, on tärkeää, että päihdehaittojen ennaltaehkäisyä käsitellään myös osana työsuojelua. Tällä tavalla alkoholin tabuluonnetta pelkkänä yksityisasiana voidaan vähentää. Työsuojelutoiminnalle on myös olemassa erittäin hyvät valmiit toimintamallit, joita seuraten on helpompi edetä myös päihteiden tapauksessa esimerkiksi riskien arvioinnissa.

Ennaltaehkäisy on enemmän kuin ennakointia
Korkokengät B0tt0m Toe Punainen Pumput Perus Caitlin Kaltevuus Mekko Seksikäs Naisten Luistaa Pannulla Neuvottelukierroksella Korkokenkiä Kengät Musta qwUgA8

Päihdehaittojen ennaltaehkäisyn ajatellaan joskus tarkoittavan ongelmatilanteisiin varautumista ja varhaisempaa puuttumista päihdeongelmiin. Kumpikin asia on tärkeä, mutta ennaltaehkäisyä ne eivät oikeastaan ole. Ennaltaehkäisyä on se toiminta, jota voidaan – ja jota kannattaa – tehdä, ennen kuin minkäänlaisia ongelmia on ilmennytkään, ja jolla tähdätään siihen että ongelmia ei edes tule. Ero on kuin maanpuolustuksella ja diplomatialla: ensimmäisessä varaudutaan kriiseihin, jälkimmäisellä pyritään siihen, ettei niitä koskaan tulisikaan.

Tehokas ennaltaehkäisy on tasapuolista

Ennaltaehkäisevä toiminta, esimerkiksi päihdeasioista tiedottaminen, kannattaa aina kohdistaa koko henkilöstöön esimiehet mukaan lukien. Tämä on perusteltua, koska päihdehaittojen ilmeneminen on mahdollista kaikissa työntekijäryhmissä. Esimiesten mukanaolo myös vähentää työntekijöiden ajatuksia siitä, että kyse olisi vain työnantajan kontrollipolitiikasta. Mikä tärkeintä, sellainen päihteisiin liittyvä toiminta, joka kohdistuu vain johonkin tiettyyn henkilöstöryhmään, koetaan yleensä kyseistä ryhmää vahvasti leimaavaksi, mikä saattaa käytännössä tuhota kaiken tuon ryhmän aidon sitoutumisen yhteisiin tavoitteisiin.

Tehokas ennaltaehkäisy perustuu yhteistyöhön

Työnantajalla ja esimiehillä on päihteisiin työpaikalla liittyvissä ongelmatilanteissa oikeus ja velvollisuus tehdä ratkaisut vaikeissa tilanteissa tarvittaessa yksinkin. Ennaltaehkäisevä toiminta on kuitenkin tehokkaimmillaan silloin, kun sen toteuttamisesta voidaan sopia aidosti yhteistyössä kaikkien työpaikan avaintoimijoiden – niin esimiesten, työsuojeluhenkilöstön kuin luottamusmiestenkin – kesken. Näin kaikki sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin. Tehokas ennaltaehkäisy on kaikkien osapuolten etu.

Takaisin Harmaa Merenneito Kärki Pyöreä Sandalit Korkea Naisten Kenkiä Rintareppu WpHA8W

 

MIKSI ENNALTAEHKÄISYÄ TARVITAAN?
Naisten Kengät Joogo Muoti Kantapää Ainoa Punainen Teräväkärkiset Ohut Niitti Pumput Musta Koristelu Suuri TUfqw
TYÖPAIKAN PÄIHDEOHJELMA ENNALTAEHKÄISIJÄNÄ
TUNNE TILANNE – ASETA TAVOITTEET
KOULUTUS JA TIEDOTUS Luistaa Alkuun Teräväkärkiset Toimisto Korkokengät Kengät Pumput Musta Stiletto Klassinen Naiset Kuibu Tyylikäs Matalan Muotitietoinen
Muotitietoinen Musta Korkokengät Naiset Teräväkärkiset Tyylikäs Klassinen Alkuun Stiletto Luistaa Pumput Matalan Kengät Toimisto Kuibu RAKENTAVA KESKUSTELU PÄIHTEISTÄ
Pinkki Naisten Runollinen Lisenssin Halston Kenkä Sitoa Ja Boot Musta vAUqv

Alkuun Tyylikäs Naiset Pumput Stiletto Kengät Teräväkärkiset Toimisto Luistaa Korkokengät Musta Klassinen Muotitietoinen Kuibu Matalan  

HUUGO on osa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toimintaa. Tästä pääset EHYT ry:n Matalat Pyöreä Riverberry Selin Varvas Pumppu Patenttia Kissanpentu Rubiini Naisten Nude PEEqFxX.
    Kuibu Matalan Muotitietoinen Kengät Naiset Stiletto Musta Alkuun Luistaa Korkokengät Klassinen Teräväkärkiset Pumput Toimisto Tyylikäs rr0FT Kuibu Matalan Muotitietoinen Kengät Naiset Stiletto Musta Alkuun Luistaa Korkokengät Klassinen Teräväkärkiset Pumput Toimisto Tyylikäs rr0FT Kuibu Matalan Muotitietoinen Kengät Naiset Stiletto Musta Alkuun Luistaa Korkokengät Klassinen Teräväkärkiset Pumput Toimisto Tyylikäs rr0FT Kuibu Matalan Muotitietoinen Kengät Naiset Stiletto Musta Alkuun Luistaa Korkokengät Klassinen Teräväkärkiset Pumput Toimisto Tyylikäs rr0FT Kuibu Matalan Muotitietoinen Kengät Naiset Stiletto Musta Alkuun Luistaa Korkokengät Klassinen Teräväkärkiset Pumput Toimisto Tyylikäs rr0FT Kuibu Matalan Muotitietoinen Kengät Naiset Stiletto Musta Alkuun Luistaa Korkokengät Klassinen Teräväkärkiset Pumput Toimisto Tyylikäs rr0FT
    kengät kierroksella Suljetun Pumput Velardeeee Korkokenkiä Naisten Valkoinen Pull Pumput Kiinteä Toe Pehmeä Materiaali cwWBUPwnx Nine West Tatiana Tatiana Nine West Naisten Nine Tatiana Naisten Naisten Nine West qgZxZAEwd