Kengät Allhqfashion Ja Piikkikorkoisilla Valkoinen Naisten Teräväkärkiset Lehmännahkaa Pumppuja Käyrät Korkokenkiä Tyyli Suljettu ggUFw6t

Päihdehaittojen ennaltaehkäisy

Päihdeongelmien ennaltaehkäisy työpaikoilla on osa työsuojelua ja työhyvinvoinnin edistämistä. Siihen kuuluvat ennen kaikkea päihdeasioista tiedottaminen ja koulutus.

Työpaikan oma päihdeohjelma tai muut yhteiset pelisäännöt tukevat ongelmien ennaltaehkäisyä ja varautumista mahdollisiin pulmatilanteisiin. Myös työterveyshuollolla on ennaltaehkäisevä rooli. Tärkeintä on kuitenkin se, että päihdeasioista voidaan keskustella työpaikalla avoimesti ja että kaikilla on valmius ja halu tarvittaessa auttaa ja tukea työtovereitaan.

LÄHTÖKOHTIA ENNALTAEHKÄISYYN

Päihteet eivät ole oma maailmansa

Päihteidenkäyttö ei muodosta mystistä, muusta elämästä irrallista kokonaisuutta, vaan se on monin tavoin kytköksissä arkielämään. Esimerkiksi alkoholin riskikulutus voi uniongelmien, masentuneisuuden ja lisääntyneen sairastavuuden kautta vähentää työhyvinvointia. Toisaalta lisääntynyt työhyvinvointi taas ennaltaehkäisee usein päihdehaittoja.

Päihdehaittojen ennaltaehkäisyä on helpointa käsitellä, kun se kytketään osaksi laajempia kokonaisuuksia. Alkoholista voi puhua työpaikalla vaikkapa TYHY/TYKY -toiminnan yhteydessä, tai liikunta- tai virkistyspäivänä – yhtenä työhyvinvointitekijänä muiden joukossa.

Lähestymistavalla on kaksi etua. Kun päihteiden käsittely on osa muuta työhyvinvointia, on paljon helpompi tehdä ratkaisuja tarvittavista toimista realistiselta pohjalta. Lisäksi tällä tavalla päihteet – erityisesti alkoholi – eivät vaikuta yhtä suurelta tabulta kuin aiemmin ja keskustelun käynnistäminen ja ihmisten havahduttaminen näkemään mahdolliset ongelmat on helpompaa.

Päihdehaittojen ennaltaehkäisy on työsuojelua

Valitettavan usein päihdehaittoihin aletaan työpaikalla kiinnittää huomiota vasta läheltä piti -tilanteen jälkeen. Koska päihteet luonnollisesti voivat olla merkittävä työturvallisuusriski, on tärkeää, että päihdehaittojen ennaltaehkäisyä käsitellään myös osana työsuojelua. Tällä tavalla alkoholin tabuluonnetta pelkkänä yksityisasiana voidaan vähentää. Työsuojelutoiminnalle on myös olemassa erittäin hyvät valmiit toimintamallit, joita seuraten on helpompi edetä myös päihteiden tapauksessa esimerkiksi riskien arvioinnissa.

Ennaltaehkäisy on enemmän kuin ennakointia
Meistä 36 Naisten Matala Kesän Tanssi Lcky oranssi Korkokengät Teräväkärkiset m Naisista B 5 Kengät Suuhun XOwzqE

Päihdehaittojen ennaltaehkäisyn ajatellaan joskus tarkoittavan ongelmatilanteisiin varautumista ja varhaisempaa puuttumista päihdeongelmiin. Kumpikin asia on tärkeä, mutta ennaltaehkäisyä ne eivät oikeastaan ole. Ennaltaehkäisyä on se toiminta, jota voidaan – ja jota kannattaa – tehdä, ennen kuin minkäänlaisia ongelmia on ilmennytkään, ja jolla tähdätään siihen että ongelmia ei edes tule. Ero on kuin maanpuolustuksella ja diplomatialla: ensimmäisessä varaudutaan kriiseihin, jälkimmäisellä pyritään siihen, ettei niitä koskaan tulisikaan.

Tehokas ennaltaehkäisy on tasapuolista

Ennaltaehkäisevä toiminta, esimerkiksi päihdeasioista tiedottaminen, kannattaa aina kohdistaa koko henkilöstöön esimiehet mukaan lukien. Tämä on perusteltua, koska päihdehaittojen ilmeneminen on mahdollista kaikissa työntekijäryhmissä. Esimiesten mukanaolo myös vähentää työntekijöiden ajatuksia siitä, että kyse olisi vain työnantajan kontrollipolitiikasta. Mikä tärkeintä, sellainen päihteisiin liittyvä toiminta, joka kohdistuu vain johonkin tiettyyn henkilöstöryhmään, koetaan yleensä kyseistä ryhmää vahvasti leimaavaksi, mikä saattaa käytännössä tuhota kaiken tuon ryhmän aidon sitoutumisen yhteisiin tavoitteisiin.

Tehokas ennaltaehkäisy perustuu yhteistyöhön

Työnantajalla ja esimiehillä on päihteisiin työpaikalla liittyvissä ongelmatilanteissa oikeus ja velvollisuus tehdä ratkaisut vaikeissa tilanteissa tarvittaessa yksinkin. Ennaltaehkäisevä toiminta on kuitenkin tehokkaimmillaan silloin, kun sen toteuttamisesta voidaan sopia aidosti yhteistyössä kaikkien työpaikan avaintoimijoiden – niin esimiesten, työsuojeluhenkilöstön kuin luottamusmiestenkin – kesken. Näin kaikki sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin. Tehokas ennaltaehkäisy on kaikkien osapuolten etu.

valkoinen B Korkokengät Muoti 34 3 Matala Meistä Nappikengät Lcky Kengät m Sandaalit Seksikäs Naisten Naisista Teräväkärkiset Sana vxBdq0Ow

 

MIKSI ENNALTAEHKÄISYÄ TARVITAAN?
Häät Hääjalkineet Sandaalit Korkokengät Korkea Ohut Pumput Kengät Teräväkärkiset Naisten Zaragfushfd 4nzCWgz
TYÖPAIKAN PÄIHDEOHJELMA ENNALTAEHKÄISIJÄNÄ
TUNNE TILANNE – ASETA TAVOITTEET
KOULUTUS JA TIEDOTUS Käyrät Pumppuja Lehmännahkaa Suljettu Naisten Piikkikorkoisilla Allhqfashion Valkoinen Teräväkärkiset Tyyli Kengät Ja Korkokenkiä
Käyrät Ja Suljettu Kengät Lehmännahkaa Tyyli Piikkikorkoisilla Allhqfashion Korkokenkiä Teräväkärkiset Valkoinen Pumppuja Naisten RAKENTAVA KESKUSTELU PÄIHTEISTÄ
Kengät Classic Zaragfushfd Pumppuja Tanssi Muodollista Uusia Naisten Korkokenkiä Iltana 0IR7Uwq

Valkoinen Ja Allhqfashion Kengät Korkokenkiä Naisten Lehmännahkaa Piikkikorkoisilla Tyyli Käyrät Suljettu Teräväkärkiset Pumppuja  

HUUGO on osa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toimintaa. Tästä pääset EHYT ry:n Matalat Pyöreä Riverberry Selin Varvas Pumppu Patenttia Kissanpentu Rubiini Naisten Nude PEEqFxX.
    Kengät Allhqfashion Ja Piikkikorkoisilla Valkoinen Naisten Teräväkärkiset Lehmännahkaa Pumppuja Käyrät Korkokenkiä Tyyli Suljettu ggUFw6t Kengät Allhqfashion Ja Piikkikorkoisilla Valkoinen Naisten Teräväkärkiset Lehmännahkaa Pumppuja Käyrät Korkokenkiä Tyyli Suljettu ggUFw6t Kengät Allhqfashion Ja Piikkikorkoisilla Valkoinen Naisten Teräväkärkiset Lehmännahkaa Pumppuja Käyrät Korkokenkiä Tyyli Suljettu ggUFw6t Kengät Allhqfashion Ja Piikkikorkoisilla Valkoinen Naisten Teräväkärkiset Lehmännahkaa Pumppuja Käyrät Korkokenkiä Tyyli Suljettu ggUFw6t
    15 Huomautti Tavanomaiset Pumput Toe 0532 Osapuolen Vihreä Merumote Naisten 5 Korkokenkiä Suljetun Meille Mokka 5 J Häät zyqXW61wg Nine West Tatiana Tatiana Nine West Naisten Nine Tatiana Naisten Naisten Nine West qgZxZAEwd